Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Çukurova Üniversitesi 162 sözleşmeli personel alım ilanının ayrıntıları şu şekilde; Başvuru Tarihi ve Yeri Başvurular başlamış olup 22

Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Çukurova Üniversitesi 162 sözleşmeli personel alım ilanının ayrıntıları şu şekilde; Başvuru Tarihi ve Yeri Başvurular başlamış olup 22

Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor
14 Mayıs 2018 - 15:18

Çukurova Üniversitesi 162 sözleşmeli personel alım ilanının ayrıntıları şu şekilde;

Başvuru Tarihi ve Yeri
Başvurular başlamış olup 22.05.2018 mesai bitiminde sona erecektir. Adayların istenilen belgelerle birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Alım Yapılan Pozisyonlar


 • 3 Hemşire, Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Dahiliye Yoğun bakım ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak ve Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesine sahip olmak

 • 3 Hemşire, Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Hemodiyaliz Ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak, Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesine ve Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak

 • 1 Hemşire, İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak ve Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesine sahip olmak

 • 1 Hemşire, Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak ve Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesine sahip olmak

 • 2 Hemşire, İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak. Bir Üniversite hastanesinin Erişkin Acil Bilim Dalında 3 yıl çalışmış olmak ve Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesine sahip olmak

 • 1 Hemşire, İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Doğumhane Ünitesinde 5 yıl çalışmış olmak,  Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesine ve Neonatal Resusitasyon Programı Sertifikasına sahip olmak

 • 4 Hemşire, Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde 4 yıl çalışmış olmak, Organ nakli ameliyatında deneyimli olmak ve Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesine sahip olmak

 • 114 Hemşire, İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak

 • 9 Sağlık Teknikeri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği (önlisans) programından mezun olmak

 • 10 Sağlık Teknikeri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji programlarından mezun olmak.

 • 1 Sağlık Teknikeri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. 3. Basamak Üniversite hastanesinde en az 3 yıl deneyimi bulunmak ve Sağlık Bakanlığınca verilen, hastayı, hastalıklara göre kodlanması için Teşhis ile İlişkili Gruplar (TİG) eğitimini başarıyla tamamlamış ve sertifika sahibi olmak.

 • 1 Sağlık Teknikeri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü mezunu olmak

 • 8 Laborant, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 • 1 Eczacı, Eczacılık fakültesi mezunu olmak

 • 1 Eczacı, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. (Radyofarmasi Laboratuvarında çalıştırılmak üzere)

 • 1 Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • 1 Sağlık Fizikçisi, İlgili fakültelerin Fizik Mühendisliği ve Fizik (lisans) bölümlerinden mezun ve Sağlık Fiziği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.


Askerlik Durumu
Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmişse askerlik hizmetini yapmış olmak veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

KPSS Şartı
2016 KPSS P3, P93 ve P94 puan türleri dikkate alınacaktır.

İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu (www.cu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

 • 1 adet fotoğraf

 • Taahhütname (www.cu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

 • KPSS sonuç belgesi çıktısı